Disclaimer

Inleiding

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.analeklachten.online). Door de website te bezoeken en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Wij raden u aan de disclaimer nauwkeurig door te lezen.

Gebruik van de website

De website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en wordt regelmatig onderhouden. Toch kan het voorkomen dat bepaalde informatie op de website niet meer actueel, volledig of correct is. Analeklachten.online is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie of het niet actueel zijn hiervan. Analeklachten.online garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Aansprakelijkheid

Analeklachten.online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de op de website gepubliceerde informatie.

Geen medisch advies

De website geeft geen medisch advies maar heeft algemene doeleinden. Indien u gezondheidsklachten heeft, adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw huisarts of behandelend specialist. Dit geldt ook als u bij ons onder behandeling bent of wij u in het verleden behandeld hebben.

Externe links op of naar de website

Analeklachten.online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van een website waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze website. De informatie op een externe website is door de analeklachten.online niet gecontroleerd op juistheid, actualiteit of volledigheid.

Gebruik van informatie

Alle informatie op de website (waaronder de teksten, vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van de analeklachten.online, dan wel bij analeklachten.online rechtsgeldig in gebruik. U mag informatie op de website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan informatie van de website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van analeklachten.online of de toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van analeklachten.online een koppeling naar een pagina van analeklachten.online te maken, de website van analeklachten.online aan andere websites te koppelen (framing) of soortgelijke handelingen te verrichten.

Wijzigingen

Analeklachten.online behoudt zich het recht voor de (inhoud van deze) website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of te beëindigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Analekachten.online is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Toepasselijk recht

Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

© Copyright | Anale Klachten Online | All Rights ReservedPowered by Crossing Over